• Syarat - Syarat

  • Penyertaan terbuka kepada semua peserta lelaki dan wanita berumur 18 tahun ke atas
  • Penyertaan ini terhad kepada 20 orang peserta terawal
  • Penghakiman adalah berdasarkan kreativiti, kepakaran, rasa, persembahan dan kebersihan. Peserta hendaklah mempamerkan resepi disebelah masakan yang disediakan pada hari pertandingan.
  • Tidak dibenarkan membawa bahan atau peralatan dari luar semasa pertandingan kecuali yang sediakan oleh pihak penganjur seperti berikut :
   • Ikan air tawar
   • Bahan- bahan masakan
   • Dapur dan gas
   • Peralatan memasak
   • Peralatan menghidang
   • Apron
  • Masa pertandingan adalah selama 45 minit sahaja
  • Peserta dikehendaki hadir tepat pada masa pertandingan
  • Pakaian yang kemas dan bersesuaia
  • Penyediaan resepi adalah wajib
  • Semua barang dan peralatan pertandingan akan disediakan oleh pihak penganjur
  • Hadiah akan diberikan kepada tempat pertama, kedua, ketiga dan tujuh hadiah saguhati peserta