• Syarat - Syarat

  SYARAT-SYARAT PENYERTAAN DAN PERATURAN

  • Semua peserta mestilah warganegara Malaysia.
  • Penyertaan setiap kumpulan kompang terbuka kepada lelaki dan wanita
  • Jumlah peserta bagi setiap kumpulan adalah tidak melebihi 15 orang.
  • Penyertaan terbuka kepada kumpulan-kumpulan di seluruh negara, termasuk kumpulan kompang sekolah-sekolah seluruh Malaysia.
  • Kumpulan yang berminat boleh memohon untuk menyertai pertandingan dengan menghantar borang penyertaan yang lengkap kepada pihak urusetia sebelum tarikh tutup penyertaan 31 Ogos 2015.
  • Segala perbelanjaan perjalanan, penginapan, makan minum dan kebajikan adalah tanggungan kumpulan masing-masing.

  TEMPOH MASA

  • Setiap kumpulan diberi masa selama 7 minit untuk keseluruhan persembahan kompang. Persembahan selepas 7 minit, markah tidak akan diambil kira.
  • Loceng pertama akan dibunyikan pada minit ke 6 dan loceng kedua dibunyikan bagi menandakan masa tamat.
  • Masa akan dikira bermula dengan selawat / beat pertama kompang hingga habis selawat.

  PENGHAKIMAN & FORMAT PERSEMBAHAN

  • Penghakiman akan diadili oleh sebuah panel hakim yang dilantik oleh penganjur dan keputusan hakim adalah muktamad.
  • Penghakiman dibuat berdasarkan pada aspek-aspek berikut :-

  Screen Shot 2015-08-24 at 3.19.04 PM

  • Setiap kumpulan dibenarkan mempersembahkan 1 lagu atau lagu gabungan sama ada yang berbentuk nasyid  nasihat atau patriotik.
  • Setiap pasukan perlu menyediakan 5 salinan lirik lagu.
  • Kompang hendaklah dipalu dengan menggunakan tangan sahaja tanpa sebarang alat bantuan yang lain.
  • Paluan mestilah melibatkan kesemua ahli kumpulan.
  • Gubahan yang mempunyai lebih dari dua bentuk paluan adalah satu kelebihan (contoh : menyilang, menganak dan lain-lain)
  • Pergerakan formasi mestilah melibatkan semua ahli pasukan dan bersesuaian dengan rentak paluan.
  • Pergerakan / formasi yang keterlaluan, agresif, berbahaya dan akrobatik tidak dibenarkan.
  • Sebarang set dan prop tambahan dalam apa jua bentuk adalah tidak dibenarkan.
  • Segala pergerakan masuk dan keluar pentas adalah juga dianggap sebagai satu persembahan.
  • Kompang jenis biasa sahaja dibenarkan. Saiz kompang hendaklah berdiameter 25cm hingga 38cm (10 inci hingga 15 inci).
  • Belulang kompang mestilah dibuat daripada kulit binatang sahaja. Penggunaan PVC atau kulit tiruan tidak dibenarkan sama sekali.
  • Peralatan tambahan seperti jidor, tamborin dan lain-lain tidak dibenarkan.
  • Penghakiman akan dipengerusikan oleh seorang Ketua Jemaah Hakim Pertandingan Kompang Formasi sempena Karnival Usahawan Desa (KUD) 2015 yang dilantik.

  Lain-lain Keterangan

  • Pakaian peserta kumpulan Kompang Formasi hendaklah bersopan dan menutup aurat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebarang perhiasan dan solekan hendaklah dalam keadaan sederhana dan tidak keterlaluan.
  • Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap apa- apa tuntutan bagi sebarang kemalangan, kecederaan atau kerugian sebelum, semasa dan selepas pertandingan ini dilaksanakan.Setiap kumpulan hendaklah melaporkan diri 30 minit sebelum pertandingan bermula.
  • Sebarang kelewatan akan menyebabkan penyertaan dibatalkan. Semua peraturan dan syarat-syarat pertandingan wajib dipatuhi. Mana-mana kumpulan yang melanggar mana-mana syarat dan peraturan di atas boleh dibatalkan penyertaannya.