Produk Citarasa Malaysia

Produk Citarasa Malaysia dimana ianya memberi satu penghormatan dan pengiktirafan kepada usahawan bumiputera luar bandar yang merupakan agen penting bagi memacu pertumbuhan ekonomi negara dalam memartabatkan produk keluaran tempatan sehingga produk-produk tersebut akan menjadi identiti Malaysia dalam dan luar negara.